İletişim

Kıymetli okuyucular; bize ulaşmak, görüşlerinizi bildirmek ve yazılarınızı iletmek için [email protected] hesabını kullanabilirsiniz.

Helezon Dergisi Yazım Kuralları

1. Helezon, çevrim içi yayımlanan bir edebiyat, kültür ve sanat dergisidir.

2. Helezon dergisinin yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte Türkçenin lehçelerinde ya da diğer dillerde kaleme alınan yazılara yayın kurulu kararı ile yer verilebilir. Bu tür yazılar Türkiye Türkçesi çevirileriyle birlikte yayımlanır.

3. Eserler, [email protected] e-mail adresine, MS Word dosyası olarak gönderilmelidir.

4. Yazılar, Times New Roman karakteriyle, 11 punto, 1.5 satır aralığı ile yazılmalı ve 1200 kelimeyi aşmamalıdır. Kelime sayısı 1200’den çok olan yazılar, gerektiğinde dergi editörlerinin kararı doğrultusunda yayımlanabilir.

5. Yazılarda imla ve noktalama işaretlerine uyulmalıdır. Ayrıca Türkçe klavye kullanılmalı ve Türkiye Türkçesi karakterlerine dikkat edilmelidir. İmla ve noktalama kurallarına uymayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Yazılarda yayımlanması istenilen resim, grafik gibi görsel dosyalara yazarların katkıda bulunması tercih edilir.

7. Helezon  dergisi, yazarına bilgi vermek kaydıyla gönderilen yazılarda düzeltme yapmak hakkına sahiptir.

8. Gönderilen yazıların telif hakkı Helezon dergisine peşinen devredilmiş kabul edilir.

9. Gönderilen yazılar, daha önce basılı veya dijital hiçbir mecrada yayımlanmamış olmalıdır. Yazılar, dergide yayımlandıktan sonra yazarları tarafından şahsi blog ve web sitelerinde yayımlanabilir ve paylaşılabilir.

10. Doğrudan alıntı oranı (birebir alıntı) %20’yi  geçen eserler yayımlanmaz.

11. Dergiye gönderilen eserlerde özgünlük şartı aranır.

12. Helezon dergisi, araştırma makalelerinde atıf sistemi olarak APA’yı tercih etmektedir. Makalelerin sonunda mutlaka kaynakça bulunmalıdır. (www.apastyle.org)

13. Helezon dergisinde yayımlanan yazıların iktibas ve içerikleriyle, yazar tarafından temin edilen resim ve grafikleriyle ilgili her türlü hukuki sorumluluk yazara aittir.

14. Siyasi propaganda, ticari manipülasyon, herhangi bir kişi, kurum veya kuruluşun özlük haklarına saldırı niteliğindeki yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

15. Helezon dergisinde yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.

16. Helezon dergisinde yayımlanan yazılar için yazarlara telif ücreti ödenmez. Yayımlanan yazıların daha sonra kitap hâlinde neşri mümkün olduğunda elde edilen gelir yazarlara paylaştırılır.

17. Helezon dergisi gönderilen yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.