Bizarım – Emily YARAMİS

Bizarım – Emily YARAMİS

hisseli tepeler raksında hücum eden avazlarla püsküllü levhanın saçaklarında  demleniyorken vakit kılıçlandı mızrak yüreğinin bam telinden akıyordu damarsız kan seylapları  ırmaklardan acil kuluçkadan umarsız öylesine bilmiyorken önündeki bilmeyişi...