Текей тергем, согон үзгөм аскаңдан,

Мен сендикмин, түшкөн жокмун асмандан.

Кээде ушунча ыйык көрүп кетем да,

Уяламын таман менен баскандан.

Бактылуумун жүрөк сен деп сүйгөндө,

Бактылуумун жүрөк сен деп күйгөндө.

Чоочуп кетем, ооруксунат деймин го,

Бир жериңе чыпалагым тийгенде.

Ашуу ашам, көл-дайралар кеземин,

Сансыз ойдон, сансыз ойго беземин.

Сенден алган бир чеңгелдек топурак,

Учуп кетчүү балапан деп сеземин.

Vatana – Turar KOCOMBERDİYEV *

Çeviri: İbrahim TÜRKHAN

Gül topladım, çiğdem derdim dağından,

Ben sendenim, düşmemişim havadan.

Bazen sana saygım onca artar ki

Utanırım adımlarken basmaktan. 

Talihliyim kalbimde yer verince, 

Talihliyim gönlüm seni sevince.

Sakınırım, incinmiştir sanırım,

Bir yerine parmaklarım değince.

Nehir geçer, geçitleri aşarım. 

Bir fikirden, başka fikre koşarım,

Sana ait bu bir avuç toprağa,

Yuvadaki kuş misali bakarım. 

Turar KOCOMBERDİYEV *

Kırgız edebiyatının ünlü klasik şairlerinden ve mütercimlerinden biri olan Turar Kocomberdiyev, 22 Haziran 1941 yılında, Kırgızistan’ın Çüy bölgesi, Cayıl ilçesine bağlı Sarı-Bulak köyünde dünyaya geldi. 1966 yılında Kırgız Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinden mezun oldu. Çeşitli kamu kuruluşlarında görev yaptı. İlk şiir kitabı, “Kölçüktögü ay” (Su Birikintisindeki Ay) ismiyle 1961 yılında yayımlandı. Sonraki yıllarda “Kızıl Alma” (Kızıl Elma), “Too üstündögü kün” (Dağın Üstündeki Güneş), “Tankı simfoniya” (Sabah Senfonisi), “Ot öçpögön kolomto” (Ateşi Sönmeyen Ocak), “Ene cana ot” (Anne ve Ateş), “Kızgıltım keç” (Kızılımtrak Akşam), “Nurluu tereze” (Nurlu Pencere), “Toktogul GESİ” (Toktogul HES), “Ay tiygen too” (Ay’ın Değdiği Dağ), “Ir bulak” (Şiir Pınarı) isimli kitapları yayımlandı. Birçok şiiri bestelenmiştir. Bu alanda önde gelen şairlerden biri olarak, bazı büyük bestecilerle birlikte pek çok “kantata” yazmıştır. Turar Kocomberdiyev, aynı zamanda çocuk şiirleriyle de bilinir. Çalışmaları farklı dillere çevrilmiştir. Şair, 30 Ocak 1989 yılında vefat etmiştir.