Жуғрофлар кўчманчи қушларга доир, 

Кашфиёт қилибди, ғаройиб, муҳим.

Энди ўлкамизда мағрур сипоҳий –  

Ҳаёт кечирармиш лайлаклар муқим.

Табиат қонунин бузибди қушлар,

Ечим тополмадим ўйлаб, арзирли.

Бир оёқда туриб, енгимни тишлаб,

Мен ҳам кашф айладим жулдур ҳазилни:

Қанча ҳамюртларим юрибди ахир,

Ўзга ўлкаларда насиба териб.

Озод оқ лайлаклар ўша муҳожир

Одамлар ўрнини турар тўлдириб.

Бу сира кулгуга мойил гап эмас,

Майли, ўз йўлида мутойибадир.

Аммо бу тупроққа тушган хору хас

Бир кун гулга кириб, мева беради.

Шундан кетолмайди оппоқ лайлаклар,

Тарк этиб бу чаман, бу гулистонни.

Табиат қонунин бузиб муқаррар

Мангу ватан қилган Ўзбекистонни!

Leylekler ve İnsanlar – Fahriddin HAYİT*

Çeviri: İbrahim TÜRKHAN

Coğrafyacılar kuşlar hakkında,

Bir keşif yapmışlar, garip ve mühim. 

Artık ülkemizde nöbetçi gibi

Ömür sürüyormuş leylekler mukim.

Doğa kuralını çiğnemiş kuşlar,  

Sebep bulamadım, dokunan dişe. 

Epeyce düşünüp baş ağrıtarak

Bir çıkar yol buldum şaşıp bu işe: 

Nice yurttaşlarım koşturup durur,

Başka ülkelerde nasip diyerek.

Özgür, ak leylekler burada kalıp

Yaşarlar bir ömür yurt bekleyerek.

Bu sırra gülmenin gereği de yok,

Her şey öz yolunda ceryan edecek.  

Zahir bu toprağa düşen her tohum,

Bir gün çiçek açıp meyve verecek.

Bundan ki gitmiyor o ak leylekler,

Terk edip bu bahçe, bu gülistanı.

Tabiat kanunun bozarak her yıl, 

Vatan eyleyerek Özbekistan’ı!

Fahriddin HAYİT* 

Fahriddin Hayit, 21 Haziran 1980’de Özbekistan’ın Kaşkadarya bölgesinde doğdu. Taşkent Devlet Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi (1999-2003) ile Toplumsal Kalkınma Akademisinde (2011) okudu.

Şair, iş hayatına 2003 yılında “Gülhan” dergisinde bölüm editörü olarak başladı. 2009 yılında “Sağlıklı Nesil” gazetesinin genel yayın yönetmenliğini, 2018-2020 yıllarında ise “Yoşlik” edebiyat dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2020 yılından başlayarak Özbekistan Cumhuriyeti hükûmetinin çeşitli kademelerinde görev yapmaktadır. 

2003 yılında “İlinc” şiir koleksiyonu yayımlandı. 2009 yılında “Her Gönülde Bir Vatan”, çocuklara yönelik “Çikolata Rüyası”, 2019 yılında “Ishqim Senga”, 2021 yılında ise “Sabah Düşleri” kitabı yayımlandı. Çocuk şiirleri ilkokul ders kitaplarında yer aldı. Gazetelerde yayımlanan yazıları “Gökyüzü Dünyaya Yakındır” ismiyle kitaplaştırılmıştır. 

Şiirleri Azerbaycan dili, Kazakça, Kırgızca, Karakalpakça, Türkçe ve Rusçaya çevrildi.

2014 yılında “Altın Kalem” Ulusal Ödülü’ne layık görüldü.