Arşınlarım yolları, aklımda endişeler,
Bir gurbet akşamında, yağmur üstten çiseler.
Pek ağır tonda geçer, dize geldiğim hayat,
Hayattan düşen paya, hisseler.. ne hisseler.

Güzel günlere yattım, ne bitmez bir kuluçka,
Zihnimde binbir çeşit efkâra savruldukça;
Üşür meczup ruhumu, bürür diye sundukça,
Giydirmiş kader eyne, mihnetten elbiseler…

Düşerim tutsa beni, şefkatli kerim eller,
Şiiri yürütmek mi, yorulmuş kelimeler.
Düştükçe hece hece, yüreğimi limeler,
Çalımlar durur ömrü, ömre denk klişeler…

Sessiz yârsız dört duvar, can evimi örseler,
Ta’n u taacüb eder, hor hâlimi görseler.
Gam ateş hasret körük, her yanıma kor salar,
Yaşa yaşa mahşere prova hadiseler…