Lale ebrusu geleneksel usullere uygun olarak özel tasarlanmıştır. Ebru Dr. M. Refii Kileci tarafından “Helezon” için Rumi Art Institute’ta yapılmıştır. Ebru sanatı yaklaşık 700 yıl önce Ortaasya’da Buhara ve Semerkand’da ortaya çıkmış olup İstanbul’da gelişmiştir. Rumi Art Institute geleneksel sanatlarımızın eğitimlerini vermektedir.