Zinn zinn zinn
Modern umacılar
Telli duvaklı
O öcü,
Bu böcü!
Kanatsız gudubet
Sana olmaz,
Bana olur!
Fokurdayan,
Çürük hasetler
Ekran kilidi,
Sadece sesler!

Kıyas kıyas kıyas
Deriye telalanmış,
Kopuk hayatlar
Gözü burunlu
Kuyu mu kuyu!
Kendine caiz,
Kimseye değil!
Enerji vakumlu
Kuyruklu tekke
Süpürgesiz!

İçimizdeki
Modern umacılar
Ultra namus bekçisi
Klavyesiyle taşlar
Çıtır keyifle
Elinde cımbız
Cıss cıss cıss
Bir sağa
Bir sola
Cezbeyle tıklar!

Gogol paltosu
Üç metre
Krem keteniyle
Mübarek ruju dudakta
Ay canım vay canım
Düzmece beyaz
Kirigami kadınlar
Rütbe dilencisi
Hu hu hu
Şeytan kovucu bölgesinde
Aslan yatar!