ufkumun, ruhumun anahtarı

kalbimin kilitli pınarı

tavanda zıplıyor sinaps mamülleri

kedi mırıltısı gri

avatar baz bozumu

şahında galaxy mazmun

sızlıyor telleri mar

afetin hülyası zar

eşkıyalar dönme dolap

fanus yabanda asi

bimar bizarda kavi

tasannudan beri ilham avcısı

zebunsa hışırtılı yapraklar

rüzgâra ant içili kara sevdalar

bağrında yanan soba borusu 

su üzeri tatlı adımlar

yarıklı deryalar

seksen günde devri daim

daimsiz devirli kevgir

ve burçlarda askı sevdası

mangalda kül kalmışcasına 

bıngır bıngır tellale 

alelade ziyade

zayi etti gün be gün 

zabitgah asiye

ruhu harçsız yumuç yuvası

katışıksız amber bombası

saçıyor saçlarını diplerinde

çiçek tayfası

boşsa boşluklar

kolaydır dörtnala fıkrası

rin tin tin hadi yol uzun

kit ret yakmaz hiç dumanlı titret

özürlü mü ki bu dil

sap sap saman doldurur

bilene tandır kurdurur 

bilmeyene beyin durdurur