Мекенге – Турар КОЖОМБЕРДИЕВ

Мекенге – Турар КОЖОМБЕРДИЕВ

Текей тергем, согон үзгөм аскаңдан, Мен сендикмин, түшкөн жокмун асмандан. Кээде ушунча ыйык көрүп кетем да, Уяламын таман менен баскандан. Бактылуумун жүрөк сен деп сүйгөндө, Бактылуумун жүрөк сен деп күйгөндө. Чоочуп кетем, ооруксунат деймин го, Бир жериңе чыпалагым...
МӨҢГҮ МЕНЕН КАРЫЯ – Байдылда Сарногоев

МӨҢГҮ МЕНЕН КАРЫЯ – Байдылда Сарногоев

Күкүктөнүп күрпүлдөгөн дайралар Күндүр-түндүр басат жолдун неченин. Алар билет күч-кубатын ченемсиз Тоо башында мөңгүлөрдөн экенин. Чалагайым кээ бир көпкөн жигиттер, Чал сүйлөсө салбай кетет кулагын. Билбейт алар акыл, ойдун арбыны, Чоң тебетей карылардан чыгарын....