Sıklaştı barometrik eğriler

Rüzgârgülü deli divane

Küsmüş toprağa kümülüsler

Likenler ülkesinde bir telaş

Koynunda mavi yosunlar

Mor maviden kızıl turuncuya 

Uçuşur skalada renkler

Cadılar kazanında acemi terzi

Turnusol kâğıdı elbiseler

On beden büyük biçilmiş

İğnesiz ipliksiz sökülen yüzler

Hokkabazın kaleminden

Damlar kızılcık mevsimler

Fuayede oyuncu sanki 

Maskesi soluk silüetler

Kuruyan gözlere kıymık 

Susuz kalan çiçekler 

Tutunur bulutların eteğine

Kıyıya vurgun gençler

Sürüp gittiler altın atları

Yıldızları sönük geceye

Bakarken ardından periler 

Geçtiler körler mahzeninden

Kanmadan sonsuz maviye

Ellerinde bir tutam sıklamen

Sarı sürgünden kalan geriye