Aşk ararsan gönle olsun avdetin,
Ayb arama gel gör nefsin savletin,
Derdin nedir dersen, temkin davetim,
Etme cân, et icâbet, gel hicâb et..

Bazı ümrân gizlidir harâbede,
Aman derim zann, haset harâb ede,
Barındırma gönül denen kâbede,
Etme cân, et icâbet, gel hicâb et..

Sokma sakın nefs ki mekkâr işe,
Billûr taş ser dîl’de her bir karışa,
Gel kulak ver şu fakîr yakarışa,
Etme cân, et icâbet, gel hicâb et…