Мекенге – Турар КОЖОМБЕРДИЕВ

Мекенге – Турар КОЖОМБЕРДИЕВ

Текей тергем, согон үзгөм аскаңдан, Мен сендикмин, түшкөн жокмун асмандан. Кээде ушунча ыйык көрүп кетем да, Уяламын таман менен баскандан. Бактылуумун жүрөк сен деп сүйгөндө, Бактылуумун жүрөк сен деп күйгөндө. Чоочуп кетем, ооруксунат деймин го, Бир жериңе чыпалагым...