МӨҢГҮ МЕНЕН КАРЫЯ – Байдылда Сарногоев

МӨҢГҮ МЕНЕН КАРЫЯ – Байдылда Сарногоев

Күкүктөнүп күрпүлдөгөн дайралар Күндүр-түндүр басат жолдун неченин. Алар билет күч-кубатын ченемсиз Тоо башында мөңгүлөрдөн экенин. Чалагайым кээ бир көпкөн жигиттер, Чал сүйлөсө салбай кетет кулагын. Билбейт алар акыл, ойдун арбыны, Чоң тебетей карылардан чыгарын....