Çeviri: Ahmet TERZİOĞLU

Yurdumda,

Müreccahtır yerine kocaman hayallerin 

Sıcacık ön dokunuşları baharın ve yoluk kuşlar,

Hakikat,

Şafağı bekler bir kandilin dibinde.

Yurdumda

Dikkatli nazarlara

Gerek yoktur camdan bakmaya.

Yurdumda,

Sorgulamazsın efkârlanmış bir kalbi.

Bir habis gölge aranmaz alabora olan teknede.

Yurdumda

Zorluğu bilinmez yarım ağız merhaba demenin.

Kişi,

Emanet alınır sırf fazlasıyla verilecek olan.

Yurdumda

Yüklüdür ağaçlar yapraklarla.

Serbesttir dallar, meyve vermemekle.

Aramayız kazanma hırsında iyi niyet.

Yurdumda

Şükrederiz biz yalnız.

FRANSIZ ŞAİR: RENÉ CHAR* (14 Haziran 1907 – 19 Şubat 1988)

René Char, Avignon Lisesi ve d’Aix-en-Provence Üniversitesinde öğrenim görmüştür. II. Dünya Savaşı’nda Nazi işgaline karşı Direniş Hareketinde görev alarak Provence bölgesinde ‘Yüzbaşı Alexander’ takma adıyla bir taşra çetesinin komutanlığını yapmıştır. Savaştan sonra doğduğu yer olan L’Isle-sur-la-Sorgue’a yerleşmiştir.

René Char, kendinden sonraki kuşakları hem biçim hem de içerik açısından etkilemiştir. Başlangıçta gerçeküstücülüğü benimsemiş, sonradan uzaklaşmış; özdeyişler ve yoğun imgelerle gelişen kısa ve özlü şiirler yazmıştır. Mağrur ama gösterişsiz bir alay içeren, yer yer ahlaki bir boyut taşıyan, ekonomik ve son derece çetin bir hermetik şiire yönelmiştir. Düzyazı şiirler de yazan Char, karşıt düşünceleri iç içe geçirişiyle Heraklitos-Heidegger esintileri de barındıran farklı ve özgün bir söyleyiş elde etmiştir. 1966’da tüm yapıtları için Eleştirmenler Ödülü’nü (Prix des Critiques) almıştır.