bıçkın yitişlerde dermansız 

fersiz kalan ruhuma inat

büklüm büklüm kırılan can damarlarımda

firari ağır aksak iniltiler

ataş, ölümün yamaçlarında açan ölümsüzlük çiçeği 

tutku, yaşamın ne akıllı ne deli çembereği

tutku, yaşamın bilinmez nebula çiçeği 

varılamayan helezon

görüntüsüz suretler geleceği

yalancı hayaller perisi

büyülü cadı kazanı toplantısında

saydam bukalemun böceği

imlasız şiir naraları divanında

ritminde tıngırtılı sessiz sedalı

yankılı dans figürleri bezmindeyim 

sonsuzluğun belirtgeç selası 

saçaklı fırçaların armonik süzülüşleri

evriminde döngüsüz zaman

bir delinin bitmeyen hüsran nöbetleri

hayali metaforlar dalgasında boğulan

retinasız gözüm

bir o yana bir bu yana savrulu

adı yaşam olan hengâmede

seni çağlıyorum

eli sopalı dağlarda çoban

hayatta okuduğum en güzel roman

satırlarda anılar

duyusuz duyuşlarla

emanet buhurdanlık hasatsız nimetler

kıtlıkta kalmış 

ruhunu yarmış

esrarengiz süzüşler

emanet bakış

bakışlarda yalvarış

emanet dağlar

emanet gökyüzü bulutlar

emanet evren

evlat binek, yatak döşek

emanet kifayetsiz duruşlar 

daldıkça dalası gelmiş

lakayt tepinişlere

gecesiz gündüzlere

ne nebulası bilindi seyis budalası

akransız subaşı

yoğurtsuz ayran çorbası

katıştı tavında ahkam 

olmaz bu kadar kızılası, yazılası

aymaz hiçbir dimağ kırgınlıklar furyası